Przeprowadzone inwestycje

Modernizacja dwóch pieców indukcyjnych PIT 5000, PIT 6000. 

W ramach wsparcia z programu Exprom II (PHARE) w 2000 roku dokonano modernizacji dwóch pieców indukcyjnych.


Inwestycje przeprowadzone w latach 2005-2007:

  • Zakup technologicznej linii regeneracji, przesyłu i prefabrykacji masy formierskiej (mieszarko - nasypywarki, stacji regeneracji masy, linii przesyłu pneumatycznego). Wartość inwestycji 2.831,1 tys. PLN.
  • Zakup maszyn i urządzeń (stacja sprężarek, krata wstrząsowa z podajnikami oraz elementy sytemu informatycznego wraz z wizualizacją procesów produkcyjnych). Wartość inwestycji 1.078,7 tys. PLN.
  • Zakup stacji redukcyjnej gazowej oraz gazociągów. Wartość inwestycji 150 tys. PLN.

  Powyższe projekty zostały zrealizowane z wykorzystaniem programu pomocowego Unii Europejskiej SPOWKP z działania 2.3.

  • Uruchomienie własnego oddziału obróbki mechanicznej poprzez instalację nowoczesnego centrum obróbczego CNC - DMC 200 FD firmy Deckel Maho.
   Wartość: 5.500 tys. PLN.

   


  Wdrożenie nowoczesnego zintegrowanego systemu wytapiania żeliwa. 

  W dniu 30-03-2015 Odlewnia Elzamech zakończyła realizację projektu pt. „Wdrożenie  nowoczesnego zintegrowanego systemu wytapiania żeliwa”.

  Głównym elementem inwestycji był zakup i instalacja 12 tonowego pieca indukcyjnego firmy Otto Junker z odpowiednim osprzętem i urządzeniami towarzyszącymi a w tym: kadź smukła do sferoidyzacji, kwantometr, suwnica odpylnik mokry i inne urządzenia.

  Przeprowadzona inwestycja pozwoli na wprowadzenie na rynek nowych produktów z żeliwa sferoidalnego o ciężarze do 20 ton. Odlewy te będą wykonywane przy użyciu nowego pieca i istniejących pieców indukcyjnych 5 ton i 6 ton.

  Inwestycja zrealizowana została w ramach  programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z udziałem dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

  Całkowity koszt wykonania projektu: 9.066.859 PLN w tym wydatki kwalifikowane: 8.039.433,50 PLN.

  Wartość dotacji: 4.745.633,84 PLN.

  Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

  Osoba kompetentna do udzielania informacji na temat zrealizowanego projektu:  Edward Krasiński.

   Dokumenty z seminarium: 

   

  1. Zaproszenie na Seminarium

  2. Plan Seminarium


  Uruchomienie nowoczesnego centrum obróbczego Uni Force 7 niemieckiej firmy SHW GmbH.

  W 2015 r. Odlewnia Elzamech Sp. z o.o. uruchomiła nowoczesne centrum obróbcze Uni Force 7 niemieckiej firmy SHW Werkzeugsmaschinen GmbH.

  Całkowita wartość inwestycji ponad 10 000 000 PLN.

  Maszyna Uni Force 7 

  Parametry maszyny:
  Oś X = 10.000 mm
  Oś Y = 4.100 mm
  Oś Z = 1.800 mm

  1 stół obrotowy frezersko-wytaczarski AE 2500 - maksymalne obciążenie stołu: 
  - do toczenia 25.000 kg 
  - do frezowania 25.000 kg 

  1 stół obrotowy frezerski 2.500x2.500 - maksymalne obciążenie stołu 30.000 kg 

  Magazyn narzędzi: 90 szt. + stacja PICK-UP: 10szt.

  Ważne odnośniki:


  Wdrożenie innowacyjnego systemu do symulacji zalewania i krzepnięcia odlewów oraz stworzenie stanowiska metalograficznego i stanowiska pomiarowego odlewów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej – Przedsiębiorczość

  Informujemy, iż w dniu  30-07-2015 roku Odlewnia Elzamech Sp. z o.o. zrealizowała projekt “ „Wdrożenie innowacyjnego systemu do symulacji zalewania i krzepnięcia odlewów oraz stworzenie stanowiska metalograficznego i stanowiska pomiarowego odlewów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej – Przedsiębiorczość”.

  Głównymi elementami w/w Projektu był:

  • zakup programu do symulacji zalewania i krzepnięcia odlewów wraz ze stacja roboczą
  • zakup ramienia pomiarowego odlewów
  • zakup wyposażenia laboratorium do badania metalografii odlewów

  Celem Projektu jest umocnienie pozycji Spółki na rynku, poprzez osiągnięcie wysokiej jakości odlewów i obniżenie kosztów ich produkcji. Wprowadzone zostały nowe zintegrowane rozwiązania technologiczne, skracające proces wdrażania do produkcji nowych odlewów i ulepszenie dotychczas produkowanych.

  Wartość Projektu wynosi:        961 981,77 PLN
  w tym wydatki kwalifikowalne: 782 099,00 PLN

  Wkład własny Spółki: 437 975,44 PLN 56% wydatków kwalifikowalnych.

  Kwota dofinansowania: 344 123,56 PLN 44% wydatków kwalifikowalnych.

  Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

  Osoba kompetentna do udzielenia informacji na temat Projektu: Edward Krasiński

  Ważne odnośniki:


  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz w celu podwyższenia jakości usług jak i uzyskania kompleksowości oferty Odlewnia Elzamech Sp. z o.o. w 2016 roku zrealizowała inwestycję pod nazwą budowa malarni. Nowoczesne pomieszczenie umożliwia realizację procesu śrutowania, metalizowania oraz malowania odlewów zgodnie z zaleceniami klientów jak również spełnia standardy bezpiecznej pracy, dzięki profesjonalnemu systemowi wentylacji. 
  Podstawowe parametry techniczne:

  • Wymiary pomieszczenia: długość 18 m, szerokość 30 m, wysokość 12,5 m.
  • Wyposażenie: kabina do śrutowania o wymiarach 5mx5mx5m, kabina do metalizacja o wymiarach 5mx5mx5m,
  • Malarnia posiada nowoczesny system wentylacji nadmuchowo – wyciągowej.
  • System detekcji gazów, par i rozpuszczalników wybuchowych.  
  • Moduł sterujący oraz zestaw urządzeń zabezpieczających i ostrzegawczych.
  • Możliwość malowania wielkogabarytowych odlewów o ciężarze do 20 ton

  Napisz do nas