Certyfikaty

Nadrzędnym celem polityki jakości jest utrzymanie i ciągłe doskonalenie organizacji zorientowanej na Klienta.

Pełne zadowolenie i usatysfakcjonowanie klientów jest kluczowym elementem Strategii Przedsiębiorstwa i gwarancją naszego powodzenia. Sukcesy naszej firmy zależą od wyników zaangażowania wszystkich pracowników w stałe doskonalenie poziomu jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług.

Poprzez analizę trendów rynkowych oraz długoterminowe planowanie pragniemy zapewnić jak najlepsze warunki funkcjonowania i rozwoju naszego Przedsiębiorstwa w nadchodzących latach.

  • Stosujemy zasadę zarządzania wszystkimi obszarami działalności poprzez jakość
  • Zapewniamy spełnianie wszystkich wymagań związanych z realizacją oferowanych przez nas usług
  • Analizujemy procesy realizacji zamówień/umów aby były one: 
    • Bardziej elastyczne - szybciej reagowały na zmienność wymagań klienta
    • Skuteczniejsze - lepiej spełniały potrzeby i oczekiwania klientów
    • Wydajniejsze - zdolne do spełniania wymagań klientów przy niższych kosztach ich realizacji
  • Dokonujemy przeglądów skuteczności realizacji wyznaczonych celów dla ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Produkcja odlewów odbywa się zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania spełniającym wymagania norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018.

 Odlewnia Elzamech Sp. z o.o. otrzymała pozwolenie zintegrowane nr OŚ-PŚ.7222.84.2018.

Polityka ZSZ
Certyfikat ISO
Castings in Spheroidal Graphite Iron
Europejska Firma
Certyfikat Solidna Firma 2002

Napisz do nas